Felet berör Primula, webben med flera tjänster. Felsökning pågår

Det är just nu inloggningsproblem på alla tjänster som har "Microsoftinloggning /ADFS-inloggning". Det berör webben, Imagevault, Primula och flera interna system. Moodle och Ladok berörs ej.