Hur du deltar i möte via telefon

  • För att delta i mötet från en telefon ringer man

följande nummer 0045 88738884 och där efterfrågas ett mötesid.

  • Mötesid får man via ett mail.

 Vänligen notera att delta från en telefon innebär en samtalskostnad som kommer på din telefonräkning. För att få ett korrekt pris, vänligen kontrollera din telefonabonnemangsleverantörs prislista!