Hur du kopplar upp dig till mötet

Videokonferens              

  • Koppla upp till IP 109.105.113.228
  • Ange mötes-ID för mötet du vill delta i, följt av #.

URI

koppla upp till mötesid@109.105.113.228

(ex: 1234@109.105.113.228).

Dator
För att koppla upp dig med Scopia NORDUdesktop, surfplatta eller mobiltelefon via internet, gå till http://gatekeeper.nordu.net:60580/scopia/mt/miun/entry/index.jsp

  • Skriv ditt namn (frivilligt) som identifiering under mötet.
  • Ange mötes-ID för det möte du vill delta i..
  • Klicka på Participate Now och klienten kommer automatiskt starta och ansluta till mötet.
    OBS: Om konferens klienten inte redan installerats, kommer du att bli ombedd att ladda ner och installera klienten.