Installation av Scopia Desktop på PC

Det som förklaras i denna guide behöver bara göras en gång!

Besök länken (för bästa resultat, använd Internet Explorer under installationen);

http://gatekeeper.nordu.net:60580/scopia/mt/miun/entry/index.jsp?client

Om meddelandet vid punkt 1 nedan dyker upp, klicka på knappen som säger, ”Always run on this site”. OBS! bocka för ”Do not show this message again” så försvinner meddelandet.

Om meddelandet vid punkt 2 nedan dyker upp, klicka på den blå länken, ”Click here to install these options”

När du har klickat på den blå länken vid punkt 2 ska du få ett nytt fönster som ser ut så här.

Se till att ”Conference Client” (punkt 1) är förbockad men inte ”Nordunet Desktop Add-in for Microsoft Outlook” (punkt 2) och klicka sedan på knappen ”Install”.

Obs! Du kan eventuellt få problem att installera ena eller bägge dessa komponenter beroende på din användares rättigheter i datorn. Om du får fel eller ”administratörsrättigheter” efterfrågas, kontakta din helpdesk eller person som ansvarar för din dators konfiguration för hjälp.

Om allt gick bra ser det ut så här-

Klicka på knappen ”Close”.

Nu kan du i tur och ordning testa din video och ljud genom att använda de blå länkarna till höger på sidan.

Ett alternativt sätt att nå konfigurationspanelen för ljud och video är att gå via menysystemet i windows. Ni hittar programmet i programlistan under [Conference Client] och Settings.

Om allt ser bra ut är du klar att delta i bildkonferensmöten!