Resurser och Kontaktinformation

Exempel på uppkopplingssträngar

Direktkontakt från fristående utrustningar eller utrustningar som kör via en brygga som stödjer URI/E164 adressering.

Nedan följer ett antal exempel på hur en uppkopplingssträng kan se ut.

Din Utrustning

Uppkopplingssträng

Exempel – Fiktivt mötes id hos MIUN

LifeSize Systems 

gatekeeper.nordu.net##Mötes_ID

gatekeeper.nordu.net##2500

Mirial Softphone

Mötes_ID@gatekeeper.nordu.net

632462500@gatekeeper.nordu.net

Polycom Systems & PVX 

gatekeeper.nordu.net##Mötes_ID

gatekeeper.nordu.net##2500

Sony Systems

gatekeeper.nordu.net#Mötes_ID

gatekeeper.nordu.net#2500

Tandberg Systems

Mötes_ID@gatekeeper.nordu.net

2500@gatekeeper.nordu.net

Diverse Olika (Cisco…)

109.105.113.228#Mötes_ID#

109.105.113.228#2500#

 

Om ovan förslag på uppkopplingssträngar inte fungerar, konsultera dokumentationen för er utrustning för exempel på hur en korrekt uppkopplingssträng skall se ut från era system eller koppla direkt till mötet manuellt genom att koppla upp er utrustning till gatekeeper.nordu.net (IP 109.105.113.228) och när så efterfrågas, ange ert mötes id genom att använda ert fysiska eller virtuella tangentbord.

Cheatsheet för datorklient