Scopia desktop Test av bild och ljud på Mac

Hur du testar bild och ljud på Mac

Audio
Välj fliken ljud. Använd rullgardinsmenyerna för att välja önskad enhet.


Video
Under fliken Video meny kan du klicka på nedpilen och välja rätt källa. Du bör kunna se dig själv på skärmen ”video sent” som i bilden nedan.


Fliken avancerade inställningar är endast avsedd för dem som är mer bekant med Scopia Desktop-klienten och som kräver specifika video-och datainställningar. Välj automatisk inställning vilket ger dig den bästa kvaliteten.

Klart