Scopia desktop Test av bild och ljud på PC

Du kan i tur och ordning testa din video och ljud genom att använda de blå länkarna till höger på sidan.

OBS! Ändringar och inställningar av ljud och video kan inte göras när man deltar i en konferens. Så, lämna konferens, gör de nödvändiga inställningarna och gå med i konferensen på nytt.

Audio

Klicka på länken ”Check Your Audio” . Klicka på ”start audio test” så ska du kunna höra ett eko av din röst i mikrofonen. Klicka på Stoppa ljud testet efter att ha bekräftat att du har ljud. Om volyminställningen är längst till vänster, justera denna till en högre nivå och du bör då höra din röst.

Video
Kontrollera att rätt webbkameraenhet har valts. Klicka på knappen ”Preview” för att se din egen bild. Om inte, så gå tillbaka till din lista med kamera alternativ och fortsätt genom att testa var och en tills du ser dig själv i test fönstret.

Stegen ovan bör göras innan den första installationen eller när som helst där ljud och bild inte fungerar korrekt.

Ett alternativt sätt att nå konfigurationspanelen för ljud och video är att gå via menysystemet i windows. Ni hittar programmet i programlistan under [Conference Client] och Settings.

Klart