Inställningar för IMAP4 och POP3

-        SSL skall användas, dvs port 995 för POP3 och 993 för IMAP4

Inställning intern klient
server för inkommande epost: outlook.office365.com
smtp-server för utgående epost: emailproxy.miun.se

 

Inställning extern klient
server för inkommande epost: outlook.office365.com
smtp-server för utgående epost: respektive internetleverantörs SMTP-server