Kryptera e-post

Den här guiden beskriver hur du krypterar en e-post och även hur mottagaren tar del av ett krypterat e-postmeddelande.

Arbetsgruppen för dataskydd uppmanar samtliga användare att använda möjligheten till kryptering när information skickas av följande slag:

  • Sekretessbelagd information oavsett om den rör personer eller annat
  • Känsliga personuppgifter (ex. hälsa, fackföreningstillhörighet, etnicitet m.m. – se sidan för personuppgiftshantering för mer information om detta)
  • Integritetskänslig information (ex rörande en persons ekonomiska förhållanden eller annan typiskt sett känslig information)
  • Stora mängder personuppgifter (ex årsvisa sammanställningar av studenter eller anställda).

Guide

1. Exempel på krypterat e-brev 
Skriv #kryptera i ämnes/subject raden.
Skriv sedan ditt meddelande och bifoga eventuella bilagor som vanligt.

2. Nedan är ett exempel hur det kan se ut för mottagaren av krypterat e-brev.
Följ i e-brevet bifogad beskrivning.

3. Information till den som öppnar filen, fortsätt följa instruktionen.

4. För personal inom Miun använd alternativ 1 nedan ”Logga in”, gå till steg 8.
För personer utanför Miun och som inte har ett Office365-konto, använd ”Använd ett engångslösenord”.

5. Mottagaren får ett nytt e-brev innehållande ett engångslösenord för att låsa upp det krypterade e-brevet.

6. Ange engångslösen och klicka på ”Fortsätt”

7. Krypterat e-brev visas

8. För Miun-personal välj ”jobb- eller skolkonto” och logga in med ditt vanliga login

9. Krypterat e-brev visas