Windows

Här hittar du guider som är specifika för dig som har PC.

Töm Borttaget-mapparna

Den här guiden beskriver hur du tar bort meddelandet "Vill du ta bort alla objekt och undermappar i mappen Borttaget permanent för alla konton?"

Öppna delad postlåda

En delad postlåda är en gemensam resurs som delas mellan ett antal användare. Användare får tillgång till lådan genom rättigheter satt i första hand på en grupp i vårt AD (personal.mh.se).