Den här guiden beskriver hur du aktiverar automatiska svar i Outlook 2013.

När du vet att du inte kommer att ha tillgång till din e-post under en period kan det vara bra att meddela de personer som försöker kontakta dig. I Outlook kan du använda funktionen Automatiska svar för att automatiskt svara på de meddelanden du får när du inte är på plats.
Så här gör du:

 1. Klicka på Arkiv. 2. Klicka på Automatiska svar. 3. Markera Skicka autosvar. 4. Om du vill att autosvar endast ska skickas under en viss tid så markerar du Skicka endast under det här tidsintervallet. 5. Klicka på pilarna vid Starttid och Sluttid för att bestämma mellan vilka datum och tidpunkter autosvar ska gälla. 6. Du kan välja att skicka olika meddelanden till personer inom din organisation och personer utanför den. Ange ett meddelande under fliken Inom organisationen och klicka därefter på Utanför organisationen (på). 7. I den här fliken får du chansen att ställa in om du först och främst ens vill skicka autosvar till personer utanför din organisation. Du får även bestämma om du vill att alla ska få ditt autosvar eller om du endast vill att dina kontakter ska få det. 8. Gör dina val och ange sedan ditt meddelande i meddelandefältet. 9. När du är klar klickar du på OK.
  Du har nu aktiverat Automatiska svar. När du vill stänga av funktionen klickar du på Inaktivera.