Skype för företag är ett enkelt kommunikationsverktyg du som anställd kan använda för att ringa och ta emot samtal, hålla chattkonversationer samt telefon- och videokonferenser.

Verktyget är integrerat med din Outlook och Touchpoint där inställningen är att Outlook styr din närvarostatus. Det innebär att om du har ett möte inlagt i din Outlookkalender så visar såväl Skype och Touchpoint att du är upptagen.

Hjälpguide för Skype.

Skype för företag

Konfigurera för Windows

Det går att konfigurera och använda datorns inbyggda mikrofon och högtalare. Men man bör sträva efter att alltid använda headset när man kör Skype.

 

 1. Öppna Lync Alternativ > Verktyg Ljudenhet i huvudfönstret i och välj önskad enhet.

  blobid16.png

  blobid17.png

 2. Spela upp en testton genom att klicka på den gröna pilen intill Högtalare och dra skjutreglaget om du vill justera volymen.
 3. Testa mikrofonvolymen genom att tala i ett par sekunder. Volymen är bäst när indikatorn når mitten av testområdet. Justera mikrofonvolymen genom att dra skjutreglaget intill Mikrofon.
 4. Klicka på den gröna pilen intill Ringsignal om du vill höra en ringsignal när du får ett samtal och dra skjutreglaget för att justera ringsignalens volym.
 5. Klicka på Kontrollera samtalskvalitet och följ instruktionerna på skärmen för att spela in ett kort meddelande och sedan spela upp det. Justera ljudet efter behov. Observera att det här alternativet kanske inte är tillgängligt för ditt konto.
 6. Om du har flera ljudenheter går det att välja att båda ringer när du får ett samtal. Välj Ring också under Sekundär ringsignal och välj sedan ytterligare en enhet.

  Du kan även välja Slå på ljud när telefonen ringer. Då slås högtalarna på automatiskt när du får ett Lync-samtal.
 7. Välj Tillåt ljuduppspelning i stereo om tillgängligt för att få bästa ljudkvalitet under ett möte.
 8. Klicka på OK när du är klar.

Konfigurera för mac

 1. Starta Skype genom att klicka på Skype ikonen i Dockan.
 2. Inloggningsadress samt användare. Ange din E-postadress fornamn.efternamn@miun.se i fälten enligt nedan.
  Lösenordet som du loggar in med på personal. Kom ihåg lösenordet är valfritt.

  blobid5.png

 3. Klicka dig fram genom välkomstfönstren.

Installation på mac

 1. Hämta ner Mac versionen https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54108
 2. Starta installationen genom att dubbelklicka på filen SkypeForBusinessInstaller-16.0.0.3638.pkg som hämtades ner.
 3. En guide startar och du klickar på ”Fortsätt”.

  blobid4.png

 4. Godkänn licensavtalet.
 5. Klicka på Installera.
 6. Skriv in det lösenord du har på datorn. Installationen börjar. När det är klart stänger du installations-programmet.

Vad är Skype för företag ?

Skype för företag är ett enkelt kommunikationsverktyg du som anställd kan använda för att ringa och ta emot samtal, hålla chattkonversationer samt telefon- och videokonferenser. Verktyget är integrerat med din Outlook och Touchpoint där inställningen är att Outlook styr din närvarostatus. Det innebär att om du har ett möte inlagt i din Outlookkalender så visar såväl Skype och Touchpoint att du är upptagen.

Lathundar och guider.