Installation av Skype för företag

Den här guiden beskriver hur du hämtar och installerar Skype för företag på Mac. Systemkrav OSX 10.11 (El Capitan) eller senare.

  1. Hämta ner Mac versionen https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54108
  2. Starta installationen genom att dubbelklicka på filen SkypeForBusinessInstaller-16.0.0.3638.pkg som hämtades ner.
  3. En guide startar och du klickar på ”Fortsätt”.  4. Godkänn licensavtalet.
  5. Klicka på Installera.
  6. Skriv in det lösenord du har på datorn. Installationen börjar. När det är klart stänger du installations-programmet.