Denna guide beskriver hur du konfigurerar och loggar in på Skype för företag.

  1. Starta Skype genom att klicka på Skype ikonen i Dockan.
  2. Inloggningsadress samt användare. Ange din E-postadress fornamn.efternamn@miun.se i fälten enligt nedan.
    Lösenordet som du loggar in med på personal. Kom ihåg lösenordet är valfritt.  3. Klicka dig fram genom välkomstfönstren.