Det går att konfigurera och använda datorns inbyggda mikrofon och högtalare. Men man bör sträva efter att alltid använda headset när man kör Lync.

  1. Öppna Lync Alternativ > Verktyg Ljudenhet i huvudfönstret i och välj önskad enhet.

  2. Spela upp en testton genom att klicka på den gröna pilen intill Högtalare och dra skjutreglaget om du vill justera volymen.
  3. Testa mikrofonvolymen genom att tala i ett par sekunder. Volymen är bäst när indikatorn når mitten av testområdet. Justera mikrofonvolymen genom att dra skjutreglaget intill Mikrofon.
  4. Klicka på den gröna pilen intill Ringsignal om du vill höra en ringsignal när du får ett samtal och dra skjutreglaget för att justera ringsignalens volym.
  5. Klicka på Kontrollera samtalskvalitet och följ instruktionerna på skärmen för att spela in ett kort meddelande och sedan spela upp det. Justera ljudet efter behov. Observera att det här alternativet kanske inte är tillgängligt för ditt konto.
  6. Om du har flera ljudenheter går det att välja att båda ringer när du får ett samtal. Välj Ring också under Sekundär ringsignal och välj sedan ytterligare en enhet.

    Du kan även välja Slå på ljud när telefonen ringer. Då slås högtalarna på automatiskt när du får ett Lync-samtal.
  7. Välj Tillåt ljuduppspelning i stereo om tillgängligt för att få bästa ljudkvalitet under ett möte.
  8. Klicka på OK när du är klar.