Self Service för Mac

Self Service är ett program som finns installerat på de Macar som hanteras av IT-avdelningen.

Genom Self Service tillhandahåller vi bland annat mjukvara, skrivare, och praktiska gratisprogram. Vi kan även distribuera inställningsfiler och hjälpmedel.

Self Service startas genom att dubbelklicka på Self Service.app som finns installerat i Applications/Program. Ett kioskfönster, snarlikt Apples AppStore öppnas med alla katagorier med tillgängliga program och Bookmarks.

Vill du installera klicka på "Install"
Programmet hämtas och installeras omedelbart på din dator.
När installationen är klar får du en notis längst upp till höger.

Internetanslutning måste finnas hela tiden för att Self Service skall kunna utföra begärda funktioner.

Saknar du Self Service, något program eller önskar ytterligare information, lägg då ett ärende till Helpdesk genom att använda Serviceportalen.