Tjänst/System

Beskrivning

Vägledningar och kommentarer

Datum för beslut

Youtube Bild- och videogallerier, Sociala medier Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Ev. kostnader betalas av beställaren. 2021-06-23
Trello Kommunikation, Produktivitet, Arbetsflöde och verksamhetsstyrning Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Ev. kostnader betalas av beställaren. 2021-06-23
Miro Kommunikation, Produktivitet, Allmännyttiga tjänster Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Ev. kostnader betalas av beställaren. 2021-06-23
Polly Kommunikation, Produktivitet, Projektledning Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Ev. kostnader betalas av beställaren. 2021-06-23
Mindmeister Produktivitet, Datavisualisering och BI, Kommunikation Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Ev. kostnader betalas av beställaren. 2021-06-23
mConnect Kommunikation, Utbildning Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Ev. kostnader betalas av beställaren. 2021-06-23