Godkända molntjänster med restriktioner

 

Tjänst/System

Beskrivning

Vägledningar och kommentarer

Datum för beslut

Mentimeter Används för on-line samarbete, Appen gör det möjligt för användare att dela kunskap och feedback i realtid på mobilen. Vägledning 2020-11-11
Overleaf Används för att skriva, redigera och producera forskningsuppsatser och projektrapporter. Vägledning 2020-12-01
Padlet Används för att skapa digitala anslagstavlor som deltagare i ett möte eller seminarium kan redigera i samtidigt Vägledning 2020-12-01
Plandisc Används för att skapa digitala årshjul. Tjänsten får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Det är inte heller tillåtet att koppla tjänsten mot sitt Office365 konto. 2021-01-19, rev 2021-04-14
Mindmeister Används för att skapa mindmaps vid planering av texter samt som verktyg för anteckningar Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Ev. kostnader betalas av beställaren.

2021-04-14
DMP Online Används för att skapa en datahanteringsplan. Planen ska beskriva hur data som samlas in och/eller skapas kommer att hanteras under forskningens gång och hur den ska tas om hand efteråt. Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Ev. kostnader betalas av beställaren. 2021-04-14
Nearpod Används för att skapa aktivt lärande i klassrummet. Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller andra känsliga uppgifter och sekretess. 2021-04-14
Grammarly Används för korrektur och granskning av engelska texter, tex. för forskningsansökan eller publikationer. Ersätter språkgranskare. Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller andra känsliga uppgifter och sekretess. 2021-04-14
Lucidchart Används för mindmaps både för individuell användning och för samarbete. Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller andra känsliga uppgifter och sekretess. 2021-04-14
Atlas.ti Används för kvalitativ analys av stora text-, grafik-, ljud- och videodata. Tjänsten godkänns men den får inte innehålla sekretess, personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning.

Mer information om Mittuniversitetets arbetsytor för digital information

Ev. kostnader betalas av beställaren.
2021-05-18

Feedback Fruits Pedagogiska verktyg som är kopplade till läroplattformen Moodle. Används för att skapa mer interaktivitet i lärandeprocessen för studenterna.

Detta är i första hand en utvärdering av produkten och eventuell fortsatt användande beslutas om efter utvärdering.Tjänsten godkänns med kravet att ett PUB-avtal tecknas för den samt att all info loggas inom EU. 2021-09-01