Tjänst/system Beskrivning Ansvarig avdelning/institution
Brilliant Enkätverktyg - medarbetarenkäter HR
DraftIT Register över förteckningar GDPR ULS
E-avrop Avtalsdatabas ULS
IA-systemet Avvikelserapportering - systematiska arbetsmiljöarbetet HR
LADOK Studiedokumentationssystem STUA
Marshal OAIS E-arkiv ULS
Microsoft Office 365 (samtliga Microsoft appar) e-post, samarbete, kommunikation, fillagring INFRA
MoveOn In och utresande FUS
NAIS (Nationellt admin- och infosystem för samordnare) Register över elever med särskilda behov STUA
Netalert Personsäkerhet INFRA
Netigate Enkätverktyg ULS
Nya Antagningssystem STUA
PaperCut EDUPrint INFRA
Primula Personalsystem HR
Retendo Tjänsteplanering ULS
Telefonitjänster (TRIO) Hänvisningssystem och övriga telefonitjänster INFRA
Timeedit Lokalbokning, schemaläggning STUA
Varbi Rekryteringsverktyg HR
Wisum Elektroniska inköp INFRA
W3D3 Diarium ULS
Zoom Digital mötestjänst INFRA