Ansluta till eduroam på Android

Android inställningar för Wi-Fi eduroam

Instruktionerna beskriver hur du konfigurerar eduroam i en mobiltelefon med Android version 2.3.5. Utseendet i mobiltelefoner och surfplattor med Android skiljer mellan olika telefon-, plattmodeller och versioner, grunden är dock densamma.

 1. Öppna "Inställningar" (Settings)
 2. Öppna "Trådlöst och nätverk" (Wireless & networks)



 3. Öppna "Wi-Fi-inställningar" (Wi-Fi settings)



 4. Aktivera "Wi-Fi" om det redan inte är igång, sätt kryss i rutan efter "Wi-Fi".
 5. Klicka på "eduroam" eller "Lägg till Wi-Fi-nätverk" (Add Wi-Fi network) om du inte ser eduroam i listan



 6. Ställ in PEAP under EAP-Metod
 7. Ställ in MSCHAPV2 under Fas 2-autentisering
 8. Låt CA-certifikat oh Användarcertifikat vara Ospecificerad



 9. Skriv in din epost-adress under Identitet
 10. Låt Anonym identited vara tom
 11. Skriv in ditt lösenord för epost-adressen under Lösenord och klicka på Anslut