PageType: FaqCategoryPage

Finns det möjlighet att få "hyra" en iPhone?

Går det att flytta över nuvarande mobilnummer till min privata telefon?

Har mobiltelefonen några spärrar; begränsningar i var man kan ringa och vilka tjänster man kan använda?

Ingår utlandssamtal i mobilabonnemanget?

Kan man få ett skyddsfodral till mobilen?

När jag befinner mig utomlands, kan jag då ringa och ta emot arbetssamtal till/från Sverige utan extra kostnad med mobilabonnemanget? Om inte, vem betalar för dessa samtal?

Om jag har en mobiltelefon via Miun, men inget abonnemang via Miun, kan jag använda mitt privata nummer och göra om det till ett Miun-nummer?

Om man vill använda sin privata mobil och sätta in jobbmobilens SIM-kort i den, är det ok?

Vem bestämmer om jag får stänga min röstbrevlåda?

Är det tillåtet att ha en annan mobiltelefon? (avdelningens eget inköp)

Är det tillåtet att ha ett privat SIM-kort i jobbets mobil?

Är det tillåtet att hänvisa jobbets mobil till min privata mobil?