Om man vill använda sin privata mobil och sätta in jobbmobilens SIM-kort i den, är det ok?

Ja, men då måste den privata telefonen ha jobbtelefonins applikationer installerade, och alla kostnader (inkl eventuella skador och reparationer) för telefonenheten betalas av den enskilde privat.