På denna sida kan du som anställd läsa om vad som gäller i frågor om universitetets telefoni inkluderat växelsystemet Touch Point, mobiltelefoner, läsplattor mobilabonnemang, konferenstelefon och Skype.

En väg in för alla telefoni- och växelärenden

Om du vill ha hjälp, ställa en fråga, felanmäla eller beställa en servicetjänst kopplat till telefonin eller växelsystemet kontaktar du Servicecenter, se kontaktuppgifter till höger. Vissa av frågorna/ärenden besvaras eller hanteras direkt av Servicecenter medan övriga frågor vidarebefordras till rätt kompetens i vårt ärendehanteringssystem. Genom att använda en väg in för samtliga telefoni och växelärenden vill vi förenkla för dig som medarbetare och säkerställa att du får en bra återkoppling.

Mobil

Vilka telefoner kan man beställa?

Den telefonmodell som erbjuds är den som vi för tillfället har som standardmodell enligt befintligt hyresavtal (24mån) med Telia. För information om aktuellt lager kontakta Servicecenter.

Internetdelning via mobiltelefon

Med internetdelning kan du dela din mobilsurf i ditt mobilabonnemang med en annan enhet så som din laptop, iPad eller annan apparat. Detta gör du genom att använda den inbyggda funktionaliteten i din mobiltelefon att använda den som modem.

Tänk på att i första hand välja att gå ut på Internet via WiFi eller fast nät (bredband hemma eller på kontoret). Även på resa finns ofta WiFi tillgängligt på tåg, stationer, flygplatser, hotell och konferenslokaler. Genom att använda dessa minskar du användningen av data från din mobilsurf och kan således använda denna när du verkligen behöver det.

För att få tillgång till Internet via din mobiltelefon så behöver du aktivera funktionaliteten i din mobiltelefons inställningar. Hur man går tillväga för att dela Internet skiljer sig mellan iPhone och Android. Under länkarna nedan  finns förslag och steg för steg-guide för hur du går tillväga beroende på vilken typ av telefon du har.

Du kan oftast dela Internet med en annan apparat på tre olika sätt: med USB-sladd, via Bluetooth eller genom trådlöst nätverk. Det är oftast smidigast att dela ut nätet via ett trådlöst nätverk eftersom inte alla apparater stöder Bluetooth, nackdelen är att det kan öka telefonens batterikonsumtion något.

Du hittar steg för steg instruktioner för hur du delar mobilsurf via din mobil i dokumentet nedan:

Instruktioner för delning av mobilsurf 

 

Hur gör jag när jag behöver beställa en ny telefon?

I samband med nyanställning av personal så beställer närmaste chef telefon i beställningswebben. För den som redan är anställd och av något skäl behöver en ny telefon så beställer närmaste chef även den via Beställningswebben. Den gamla telefonen ska lämnas till Servicecenter i samband med att den nya hämtas ut. Det tar ca 10 arbetsdagar att få ny telefon.

Lånetelefon

Servicecenter har mobiltelefoner för utlåning till tillfälligt anställd personal, praktikanter, studentarbeten och liknande.

Följande rutiner gäller för utlåning av mobiltelefon:

Telefon beställs av avdelningschef som meddelar Servicecenter via kontakt@miun.se eller via telefon 010-142 8000 val 4.

  1. Personen som ska använda telefonen ska först ha fått godkännande av sin chef och godkännnadet skall också kommit Servicecenter tillhanda.
  2. Servicecenter lämnar ut telefon och laddare och registrerar på lista vem som har lånat en telefon.
  3. Efter lånetidens slut ska telefon och laddare återlämnas till Servicecenter.

Vad gör jag om jag förlorat min telefon?

Du som användare ska göra en förlust/stöldanmälan till Servicecenter och få information om hur ärendet tas vidare.

Skype för företag (Lync)

Vad är Skype för företag (Lync)?

Skype för företag är ett enkelt kommunikationsverktyg du som anställd kan använda för att ringa och ta emot samtal, hålla chattkonversationer samt telefon- och videokonferenser. Verktyget är integrerat med din Outlook och Touchpoint där inställningen är att Outlook styr din närvarostatus. Det innebär att om du har ett möte inlagt i din Outlookkalender så visar såväl Skype och Touchpoint att du är upptagen.

Lathundar och guider.

Telefonmöte via konferenstelefon

Telefonmöte

Med de konferenstelefoner som finns runtom på Mittuniversitetet i olika konferensrum kan du själv koppla upp ett telefonmöte till en annan konferenstelefon inom universitetet såväl som till fast telefon och mobiltelefon. Det är möjligt att själv koppla in upp till 3 nummer via konferenstelefonen. Om fler än fyra telefoner ska delta vid mötet så måste du beställa ett telefonmöte via Servicecenter på tel (010-142) 8000 val 4. Du får då en kod som deltagarna i mötet ska ringa in på, koderna återanvänds så du måste ”kvittera” ut en kod från Servicecenter för varje nytt telefonmöte.

Engelsk manual för konferenstelefonerna samt lathund på både svenska och engelska finns under Guider.

Det är numera också möjligt att använda Skype för företag som ett enkelt verktyg för telefonmöten. Läs mer om Skype.

Touchpoint

Vad är Touchpoint?

Touchpoint är namnet på universitetets växellösning. Till den finns en app (Telia Touchpoint Plus) som gör att vi enklare kan kommunicera internt med vår telefoni. Med hjälp av Touchpoint-appen kan man själv koppla samtal till annan användare och sätta närvarostatus för sitt 010-nummer (koda telefonen när man inte är anträffbar). Synkronisering finns från kalender i Outlook.

Utlandssamtal

Ringa utlandssamtal

I Mittuniversitetets telefonin är alla telefoner som grundinställning stängda för utgående samtal till utlandet (se Regler för Mittuniversitetets arbetsredskap i högra menyn). Servicecenter kan tillfälligt öppna din telefon för utlandssamtal, med tillfälligt menas såväl enstaka samtal som ett kortvarigt behov under några dagar. Alla inkommande samtal kan du ta emot oberoende av vilket land de kommer ifrån.

Det är din avdelningschef/motsvarande som avgör om du som medarbetare har behov av en permanent utlandsöppen telefon och som i så fall ska meddela detta till Servicecenter via e-post till kontakt@miun.se.

När du är utomlands kommer du att kunna använda och ringa med telefonen. i Mittuniversitetets "flatrate-abonnemang" ingår utlandssamtal från länder i Norden och Baltikum, men övriga länder i världen ingår inte i abonnemanget. Det betyder att minuttaxa tillkommer för utlandssamtal från alla länder utom de i Norden och Baltikum. Tänk på att det även kan bli stora kostnader för datatrafik. Kostnaden för utlandssamtal och andra tilläggstjänster som kommer på separat faktura belastas avdelningen där användaren är anställd. Dessa fakturor kommer därmed att granskas och konteras av innehavaren av abonnemanget.

Faxar

Använda Fax

Det finns totalt två stycken faxar på Mittuinversitetet, en på varje ort.

Servicecenter Sundsvall: 010-142 8510
Servicecenter Östersund: 010-142 8004

Kontakt

Vill du felanmäla eller beställa en servicetjänst kopplat till telefonin eller växelsystemet kontaktar du Servicecenter via Serviceportalen

Telefon: 010-142 8000 val 4
Besök: mån-fre kl.08:00-16:00
Hus N på Campus Sundsvall
Hus G på Campus Östersund

Aktuella uppgifter

För att Servicecenter ska kunna koppla och hänvisa samtal/besök behöver du meddela och vid ändring uppdatera dina uppgifter. Kontakta oss på Servicecenter, se kontaktuppgifter ovan.