Telefonmöte

Med de konferenstelefoner som finns runtom på Mittuniversitetet i olika konferensrum kan du själv koppla upp ett telefonmöte till en annan konferenstelefon inom universitetet såväl som till fast telefon och mobiltelefon. Det är möjligt att själv koppla in upp till 3 nummer via konferenstelefonen. Om fler än fyra telefoner ska delta vid mötet så måste du beställa ett telefonmöte via Servicecenter på tel (010-142) 8000 val 4. Du får då en kod som deltagarna i mötet ska ringa in på, koderna återanvänds så du måste ”kvittera” ut en kod från Servicecenter för varje nytt telefonmöte.

Engelsk manual för konferenstelefonerna samt lathund på både svenska och engelska finns under Guider.

Det är numera också möjligt att använda Skype för företag som ett enkelt verktyg för telefonmöten. Läs mer om Skype.