Här beskrivs hur uppdateringar levereras till datorer med Windows. Läs även om de vanligaste frågor och svar om uppdateringar.

Vi använder nu System Center Configuration Manager för att leverera uppdateringar till datorer som använder Windows.

Det ger dig möjlighet att bestämma när uppdatering av din dator sker. Uppdateringar blir tillgängliga i mitten av månaden och har en deadline i slutet av månaden. Installationen kan ske på två sätt:

  1. Du kan själv starta eller schemalägga installationen av uppdateringarna. Det gör du genom att använda påminnelsen som dyker upp i systemfältet, enligt instruktioner nedan.
  2. Alternativt så lämnar du din dator påslagen över helgen när deadline går ut. Då installeras uppdateringarna automatiskt utan att du behöver göra något.

När deadline passerat så blir uppdateringarna markerade som obligatoriska. Det innebär att installation kommer ske nästa gång datorn startar upp och är ansluten till nätverk. Det går då inte att hindra installationen. Uppdateringar kan kräva en eller flera omstarter. Installationen tar vanligtvis 15 minuter, äldre datorer kan behöva upp till en timme. Se till att dina öppna dokument är sparade om du lämnar datorn innan en deadline.

Det går bra att använda datorn under tiden uppdateringarna installeras. När det är dags för omstart så dyker det upp en varning som räknar ned två timmar innan datorn startas om.

Information och instruktioner för hur detta går till.

Detta meddelande visas i systemfältet när uppdateringarna blir tillgängliga. Systemfältet är fältet där klockan visas.

Klickar du på detta meddelande så får du upp dialogrutan där du kan välja hur du vill installera uppdateringarna.

Tidpunkten som anges är den deadline där uppdateringarna övergår till att vara obligatoriska.

Om du vill installera uppdateringarna på kvällen efter du gått för dagen så markerar du Genomför alla uppdateringar utanför kontorstid samt bockar i Starta om datorn automatiskt vid behov. Då installeras uppdateringarna utanför den kontorstid du angett, standardvärde är mellan 22:00 och 05:00.

Vill du se en lista på vad som skall installeras så klickar du på länken Visa detaljer i dialogrutan.

 

Vänligen observera att om du får upp detta felmeddelande så ska du inte felanmäla detta till helpdesk. Detta fel kommer inte åtgärdas. Klickar du bort felmeddelandet så kan du fortfarande använda delar av Software Center, bland annat Installation status där informationen om vad som ska hända på datorn visas.

 

Behöver datorn startas om så visas en varning som räknar ned tiden två timmar innan en omstart.

 

Observera att datorn kommer startas om när tidsfristen är slut även om du är inloggad.