Här hittar du information om hur förkunskapskraven hanteras och beskrivs i Atlas.

Behorighetshantering_i_Atlas.pdf

omradesbehorigheter-+Gy2011.pdf

Nya tillträdesregler 31 maj 2022

Från och med 31 maj 2022 gäller nya tillträdesregler, ett nytt sätt att beskriva särskild behörighet för nybörjare på högskolan. Ett arbete pågår för att förbered Atlas och verksamheten inför denna förändring.

Se tidsplan för arbetet här

Manual, revidera behörighet (OB till nya tillträdesregler)

Exempel på hur man anger behörigheter i kurs- och utbildningsplan