På denna sida försöker vi samla de beslut som finns kring betygskalor

dnr MIUN 2005/1086 - Bolognaprocessen inom MIUN
Här finns några beslut som berör inrättade betygsskalor, bland annat
Inrättande av 7-gradig betygsskala, 2006-11-06
Kriterier för 2-gradig betygsskala, 2006-12-19

MIUN 2011/1960 - barnmorskeutbildning

MIUN 2013/515 - uppdragsutbildning

MIUN 2014/1391 - VFU, lärarutbildning

MIUN 2018/2268 - undantag från 7-gradig skala i psykologprogrammet

MIUN 2018/1082 - Betygskala projektkurser i samverkan med extern aktör

MIUN 2019/1223 - Handläggningsordning för byte av betygsskalor (beslut 3-gradig skala)