2008 tog SUHF fram "fördjupningskoder" för att underlätta studenters möjlighet till rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige.

SUHF tog 2008 fram fördjupningskoder för att underlätta studenters möjlighet till rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige.

"Beteckningar för kursers tillhörighet till grundnivå och avancerad nivå, plats i huvudområdets successiva fördjupning för generell examina (även kombinerade med yrkesexamina och karaktär av examensarbete."
Se hela SUHFs rekommendation här: http://www.suhf.se/publicerat/rekommendationer-standpunktspapper   "Rekommendationer 2007-2008 - Rekommendationer för studenters möjlighet till rörlighet mellan olika lärosäten". 

KOD - Grundnivå
G1N - har endast gymnasiala förkunskapskrav
G1F - fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
G2E - innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen.
GXX - Kan ej klassificeras

KOD - Avancerad nivå
A1N - har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - innehåller examensarbete för masterexamen
AXX - Kan ej klassificeras

Behörighetsgivande utbildning
BXX - kan ej ingå i examen

Fördjupningskoder - pdf