Inställande av utbildning i Atlas, webb, NyA och antagning.se

UD-Beslut, dnr MIUN 2012/962

Förslag till beslut för hantering av inställd utbildning har tagits fram av Malin Bydén Sjöbom, Eva Staffansson, Cathrin Björne och Maud Albertsson. 

Begränsningar
Förslag till beslut begränsar sig till att endast omfatta hanteringen av utbildningsutbudet efter att beslut fattats om att utbildning ska ställas in.

Hantering i utbildningsdatabasen Atlas, webb, NyA och www.antagning.se

Då utbildningstillfälle ställs in:

Innan en ansökningsomgång öppnar
Kurstillfällen som ställs in plockas bort från webb, NyA och www.antagning.se . 

Programtillfällen som ställs in ligger kvar på webben, NyA och på www.antagning.se. Visas som inställt. 

Under pågående ansökningsomgång
kurs- och programtillfällen som ställs in plockas inte bort från webben eller från www.antagning.se. Visas som inställt.

Efter sista anmälningsdag
Kurs- och programtillfällen som ställs in utifrån söksiffror plockas inte bort från webben eller från www.antagning.se. Visas som inställt.

(En särskild bedömning kan göras om det är en stor mängd inställda utbildningar och vid extremfall kan utbildningarna tas bort från webben även efter sista anmälningsdag. En dialog förs vid sådana fall mellan institutioner och fakultet, beslut fattas av UD.) I NyA och på www.antagning.se kan det inte plockas bort (inte möjligt i systemen).

Information på webben om inställda utbildningar
När utbildningar ställs in ska samråd ske med UK/Kommunikation om behovet av att lämna kompletterande och förklarande information på webben om varför det görs med syfte att upprätthålla ett bra förtroende för Mittuniversitetet hos våra målgrupper.