Kursplaner ska upprättas för kurser på forskarnivå. Kursplanen är ett juridiskt dokument som deklarerar innehållet i en kurs och utgör ett avtal mellan lärosätet och studenten. Kursplanen visar universitetets intentioner med kursen, d v s vilka kunskaper och färdigheter studenten kan förvänta sig att förvärva och vad som krävs av studenten.

Kravspecifikation för kursplan på forskarnivå samt mallar på svenska och engelska hittar du på styrdokumentswebben.

Länk till kravspecifikation, styrdokumetswebben

Formulär, kursplan på forskarnivå

Formulär, kursplan fo-nivå engelsk