Enligt rektorsbeslut, dnr MIUN 2017/1977, har Mittuniversitet fasta terminstider i enlighet med SUHF:s rekommendationer.

En hösttermin starta den måndag som infaller under tiden 28 augusti–3 september och vårterminen startar 20 veckor senare.

Beslut och bilaga med terminstider för läsåren 2018/19–2023/24.