Länk till regel för utbildningsplan, styrdokumentswebben 

Via länken till styrdokumentswebben hittar du
- Regel för utbildningsplan
- Rekommenderad handläggning av program/utbildningsplan
- Mall (layout) för utbildningsplan, svensk och engelsk

 

Formulär_utbildningsplan

Formulär_utbildningsplan_engelsk


Formulären kan användas av lärare/programansvariga för att lämna underlag för ny/reviderad utbildningsplan till Inrapportör för inmatning i Atlas.