Kurs - kursplan på grund- och avancerad nivå

Länk till regel för kursplan, styrdokumentswebben 
Via länken till styrdokumentswebben hittar du
- Regel för kursplan
- Handläggningsordning för kursplan
- Mall för kursplan, svensk och engelsk 

Formulär

stöd då man tar fram en kursplan eller reviderar en befintlig kursplan och kan lämnas som underlag för inmatning i Altas.