Information som skall läggas in i utbildningsdatabasen gällande utbildningsutbud som riktas till internationella studenter är dels fristående kurser som erbjuds till inresande avtalsstudenter samt 1 - 3 åriga program som erbjuds till internationella sökanden, 3:e landsstudenter, EU-studenter.

Studenter, Sundsvall, utomhus

Sidan uppdaterades 2024-02-08