Den 23 november uppdaterades Atlas med några rättningar och någon nyhet.

Det som åtgärdats är följande:

  • Möjlighet att öppna pdf-filer i Internet Explorer
  • Datum för när möjlighet för sen anmälan stängs. Datumet sätts nu per automatik till startadatum för utbildningen. Datumet kan ändras till önskat annat datum. Vill man gå in och ändra datum när man ser att det är fullt på utbilndingen kan man göra så. Man måste då även ändra datumet i NyA.
  • Problem som varit med att skickat programtexter vidare är löst.
  • Några mindre rättningar i rubriker i kursplan både på forskarnivå samt grund- och avancerad nivå.
  • Möjlighet för systemadministratör att ge användare behörighet till en användargrupp, tex fakulteten om man under en period ska göra något uppdrag där.