Anmälningskoder i Atlas och Ladok

Information om tillfällen och anmälningskoder i Atlas och Ladok. Koder för avtalsstudenter mm.

Från och med våren 2018 hanteras antagning av utbytesstudenter av antagningsavdelningen i NyA (antagningssystemet).

Utbudet för utbytesstudenterna har en egen antagningsomgång i NyA som ligger samtidigt som ordinarie antagningsomgång. 
För att det ska fungera så måste det finnas ett eget tillfälle för utbytesstudenterna i de fall kursen även ges som fristående och/eller för programstudenter.
Anmälningskoden för utbytestillfället har ett X i 3:e positionen.

Att tänka på vid beställning av schema och kurs i Moodle är att då kursen ges för avtalsstudenter samt fristående/program så finns det 2 anmälningskoder som då måste kopplas till schema eller kurs i Moodle.

Ibland måste vi skapa tillfällen för studenter som eftersläpar och kommer tillbaka och vill examineras på en kurs som inte går just nu. För att studenten ska få ett resultat aktuell termin måste vi skapa en anmälningskod för bara den studenten. De anmälningskoderna är det lite specialhantering med och de har bara hanterats i Ladok och de brukar bestå av avdelningsförkortningen och några löpnr, ex. SHV01, IST01 osv. Det är alltså tillfällen för enskilda studenter som kommer tillbaka för att t.ex. göra en examination för att avsluta en oavslutad kurs.