IT-distans utgår som studieform

Fr.o.m. vårterminen 2019 utgår IT-distans som studieform. Se rektorsbeslut MIUN/2018/1053

Fr.o.m vårterminen 2019 utgår IT-distans som studieform. Vi använder därmed Distans med eller utan träffar.

Se rektorsbeslut MIUN/2018/1053

Beslutet föreslås gälla fr.o.m. vårterminen 2019 (2019-01-21). Atlas och Ladok justeras (IT-distans till distans) av systemansvarig för Atlas i samråd med berörda avdelningar.

Atlas-ansvarig kontaktar berörda avdelningshandläggare/administratörer. Listor kommer att sammanställas med it-distans-utbildning och information som angivits vad gäller träffar (frivilliga/obligatoriska) samt sammankomstinformation för att reda ut den informationen och tydliggöra sammankomstinformation.

I första hand justeras våren 2019 och därefter läsåret 2019/2020.

Denna nyhet är riktad till: Lärare, BIB UNT, ANTA, STUA, SUSS, ULS, HUV kansliet, NMT kansliet