Atlas stängt 28 januari 08.00-12.00 för uppgradering av funktion för hantering av moduler i kursplaner

Under hösten har arbete pågått med att utveckla funktion för hantering av moduler i Atlas. Tisdag den 28 januari produktionssätts det och Atlas kommer därför vara stängt mellan kl. 08.00 – 12.00.

Vad är moduler?

Modul är den eller de delar av en kurs som studenten examineras/får resultat på.

 

Varför ska det hanteras i kursplanen Atlas?

För att följa de nationella och lokala regelverk vi har. Tydlighet i kursplanen gentemot studenten och tydlig koppling mellan kursplan – examination – resultatrapportering – attestering.

Regelverken är bland annat Högskoleförordningen, UKÄ rättssäker examination, SUHFs rekommendationer om kurs- och utbildningsplaner och vår egen Regel för kursplan.

 

Moduler ingår som del av kursplan, en tydlig beskrivning av hur studenten examineras

Moduler hanteras i de ordinarie processer vi har för kursplaner, ny och reviderad. Egentligen på samma sätt som tidigare då man beskriver hur kursen examineras men nu mer tydligt och detaljerat och bättre kopplat mot hur studenten slutligen får sitt resultat i Ladok.

 

När får man ändra/revidera moduler?

Enl. regel för kursplan är examination (moduler) en del av kursplanen och följer därmed de tidsplaner som finns uppsatta för ny respektive revidering av kursplan. Se regel för kursplan.

 

Moduler består av följande delar

  • Kod (4 pos.) systemet ger förslag på en kod
  • Benämning (sv och en)
  • Examinationstyp (lista med alternativ på olika typer av examinationer)
  • Omfattning (hp)
  • Betygsskala
  • Kommentar (Sv och en)

Se mer information i lathund hur man lägger in moduler i kursplaner i Atlas (kommer inom kort)

Moduler i färdig publik kursplan

Modulerna är en del av kursplanen, och kommer att skrivas ut i den färdiga publika kursplanen på webben (webbsida och pdf).

Uppstart i Atlas

Vid uppstart av funktionen kommer alla moduler importeras från Ladok till Atlas och knytas till respektive kurs. Inget arbete med att revidera alla kursplaner för att få in moduler behöver därmed göras. Nästa gång kursplanen revideras tittar man över informationen som stod i fältet examination och städar där så informationen inte är dubbel, dvs det står samma sak i fritext som det som importerats från Ladok.

Vet man att informationen som står i kursplanen om examination idag inte överensstämmer med den information (moduler) som importeras från Ladok är det bra om man  reviderar en sån kursplan och städar upp informationen.

 

Utbildning/genomgångar av moduler i Atlas

Utbildning i hantering av moduler kommer att erbjudas inför kommande revideringsomgångar, sommaren 2020 och hösten 2020 och inför våren 2021.

Februari/mars, inför revidering av sommarkurser 2020

April/maj, inför revidering av kurser ht2020

Okt/nov, inför revidering av kurser vt2021

 

Anmäl dig till utbildning/genomgång här!

Datum för demo
Du måste vara inloggad för att skicka formuläret.

 

Se ppt-presentation som visar lite hur det kommer se ut. Moduler i Atlas.ppsx