Uppdateringar i Atlas kring moduler

Det har lagts in några mindre uppdateringar i Atlas kring moduler.

sokkursplan Atlas

 

  • Det går nu att klicka upp moduler på kursplansidan så man kan se ev. kommentarer
    och annat som inte är synligt direkt i modullistan

 

  • PDF för kursplan, upprättad så modulerna sorterar
    i kodordning så som det ska vara samt att 7-gradiga skalan skrivs ut på modulerna med en kortare beskrivning