En ny version av startsidan kommer att driftsättas under hösten 2019. Målsättningen är att underlätta för användare som rapporterar och attesterar resultat och att detta blir standardstartsida under HT2019.

Medarbetarrättigheter möjliggör att tilldela rättigheter på en mer specifik nivå för att rapportera respektive attestera på en kurs. Du kan t.ex. ge rättigheter för specifika moduler inom en kurs eller för att hantera en viss studentgrupp.

Mer information kommer när vi vet mer.

Denna nyhet är riktad till: STUA, HUV fakultetsadministratörer, ADV, CHE, DES, DSV, EHB, EJT CER, EKS, EVJ, HLV, HSV, IKS, IND, IST, KMT, MKV, MOD, NAT, OMV, PSO, UTV, NMT kansliet