Nyheter i Ladok

Ons 21 okt. 2020 07:48

Ladok är nu uppgraderat till v.1.55

Nyheter rörande medarbetarrättigheter

  • Utsökningen av de medarbetarrättigheter som har tilldelats användare har förbättrats. I rutan för ”Rättigheten avser kurs” går det nu att söka på kurskod, kursbenämning eller studentens namn/personnummer (om det gäller ett individuellt åtagande, inleds med sekelsiffra ), tidigare gick det bara att söka på benämning.

Nyheter rörande ”Utdata: Utfärdade bevis”

  • Det har införts ytterligare ett val i utsökningen, så att man nu kan välja att begränsa på enbart examensbevis eller enbart bevis över genomförd utbildning. Det har även skett förbättring i vilka kombinationer av val som går att göra vid utsökningen, så att man inte kan välja en sökkombination som är orimlig.

Nyheter rörande uppföljningsrapporten HST/HPR

  • Utsökningsparametrarna kan sparas på samma sätt som i andra uppföljningsrapporter.
  • Hjälp- och informationstexter har införts i gränssnittet.
  • Förstoringsglas har lagts till vid listboxarna i rapporten för att underlätta begränsning vid utsökning.
  • Möjlighet att hantera valda begränsningar har införts via länkarna ”Lista” och ”Begränsningar” vid listboxarna.
  • Det är nu möjligt att fälla ihop Utsökning och Resultat.

Sidan uppdaterades 2020-10-21