Rekommenderade webbläsare för Ladok

För att Ladok ska fungera optimalt rekommenderas Chrome eller Firefox som webbläsare.

Vi vill påminna om detta. Om Ladok inte fungerar som det ska, börja med att kontrollera vilken webbläsare som används.