Nyheter i Ladok

Mån 14 sep. 2020 09:10

Uppdatering 14 september – Version 1.52

Nyheter rörande resultatrapportering

Förbättringar på startsidan: 

  • Tydligare uppdelning mellan rapportera och attestera: fliken ”Attestera” visas för personer med attesteringsrättigheter, och fliken ”Rapportera” visas för personer med rapporteringsrättigheter.

  • Fliken Attestera: Om en användare både kan attestera resultat och rapportera in resultat på hela kurser kommer den orangea markeringen  att visas i fliken ”Attestera”. Detta är en genväg till ”Klara för resultat på hel kurs” i fliken ”Rapportera”.

  • Fliken Rapportera: När det finns studenter som väntar på att få resultat på hela kursen så kommer en orange markering visas här. Markera valet ”Klara för resultat på hel kurs”, då ser du en lista över vilka kurser det gäller och kan klicka in på den/dem.

  • I fliken ”Rapportera” har de tidigare flikarna ”Mina kurser” och ”Mina kurser (organisationsrättigheter) slagits ihop.

  • Alla kurser med studenter som är redo för ”resultat på kurs” listas tillsammans, oavsett vilken termin studenten gick.

  • Förändringarna rörande startsidan finns i lathundar på sidan: Lathundar för planerad funktionalitet.

Viktiga rättningar:

  • Det är nu möjligt att resultatrapportera på moduler som gäller en äldre kursversion med avvikande organisationstillhörighet jämfört med senaste kursversionen, när rapportören/attestanten enbart har behörigheter för organisationsenheten i den äldre kursversionen.

Sidan uppdaterades 2020-09-15