Ons 23 sep 2020 07:35

Ladok har uppdaterats till version 1.53

Nyheter rörande resultatrapportering

Förbättringar har skett på sidan där resultat rapporteras eller attesteras för en enskild student (”enpersonsrapportering”). Den främsta nyheten är möjlighet att ange resultatnoteringar vid rapportering samt ändra dessa vid ändring av attesterat resultat. Visningen av tillgodoräknanden har också förbättrats.
Förändringarna finns presenterade i lathundar på sidan: Lathundar för planerad funktionalitet.

Nyheter rörande studentgränssnittet

Om en student inte kan registrera sig p.g.a. ej erlagd studieavgift så visas nu ett tydligare felmeddelande, där anledningen till hindret visas.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-09-23