Inspirationsdag om framtidens utbildning och arbetssätt

Välkommen till inspirationsdagen den 24 augusti. Lyssna till spännande föreläsningar och delta i diskussioner om framtidens utbildning och framtidens arbetssätt.

Program 24 augusti 2021

Moderator: Anna-Sara Fagerholm, universitetslektor, Institutionen för design
Plats: Zoom https://miun-se.zoom.us/j/66912032532
Tid: 13.00–16.30

13.00–13.10    Inledning Rektor Anders Fällström inleder dagen 

13.10–13.40    Framtidens utbildning  Stefan Hrastinski, professor vid enheten för digitalt lärande, KTH 

13.40–14.15    Fortsättning framtidens utbildning Dekanerna Anna Olofsson och Hans-Erik Nilsson samt Linn Svärd, ordförande, Sveriges Förenade Studentkårer, SFS    

14.15–14.25    Paus 

14.25–14.50    Paneldiskussion Linn Svärd, Stefan Hrastinski, Anna Olofsson och Hans-Erik Nilsson

14.50–15.20    Jobba smart tillsammans Lena Lid Falkman, forskare, Handelshögskolan

15.20–15.30     Paus

15.30–15.50     Framtidens arbetssätt Malin Bolin, forskare, Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora  och samhällsvetenskap

15.50-16.20     Diskussion Här får alla medarbetare möjlighet att vara med och diskutera om hur vi ska jobba i framtiden

16.20–16.30     Avslutning 

Föreläsare inspirationsdag 2021

Stefan Hrastinski, professor vid enheten för digitalt lärande vid KTH och Lena Lid Falkman, forskare på Handelshögskolan i Stockholm föreläser på inspirationsdagen den 24 augusti.

Framtidens utbildning

Utbildningen vid svenska lärosäten har fortgått trots att vi blev inkastade i en pandemi. Vissa menar att vi har sett en framgångsrik digitalisering av högre utbildning, medan andra har kallat utbildningen för nödundervisning. På många sätt har vi blivit mer digitala, men den stora frågan är om vi kan lyckas dra nytta av dessa erfarenheter för att utveckla en framtida högre utbildning som är mer öppen och håller högre kvalitet? I föreläsningen diskuteras teoretiska perspektiv och många exempel som förhoppningsvis kan inspirera vår utveckling av framtidens utbildning.

Stefan Hrastinski är professor vid enheten för digitalt lärande vid KTH. Enheten bedriver forskning och utveckling, samt utbildning och handledning, om hur digitala verktyg kan stödja utbildning och lärande. Stefan var tidigare gästprofessor med inriktning mot e-lärande vid Mittuniversitetet. Han har bland annat varit redaktör för böckerna Digitalisering av högre utbildning (Studentlitteratur) samt Designing courses with digital technologies: Insights and examples from higher education (Routledge).

Jobba smart tillsammans

Föreläsningen kommer att handla om hur vi kan arbeta smart efter pandemin. Vad ska vi ta med oss för lärdomar från tiden med distansarbete? Hur får man samhörighet fast man jobbar hybrid? Vad ska vi göra fysiskt respektive digitalt? Hur kan man vara flexibel utan att bli gränslös? Lena Lid Falkman kommer att utgå från egen och andras forskning men också med goda exempel.

Lena Lid Falkman är forskare på Handelshögskolan i Stockholm och har ett lektorat i arbetslivsvetenskap vid Karlstad Universitet. Lena har inriktat sig på ledarskap, organisation och kommunikation. Hon har fått pris för sin forskning både i USA och i Europa.

Under de senaste tio åren har Lena forskat om hur digitalisering förändrar hur vi arbetar, samarbetar, leder och lever. Under pandemin har Lena forskat om hur ledarskapet förändras på distans och hur gränsdragning ändras när vi jobbar hemifrån. Hon kom nyligen med ett kapitel om hur pandemin påverkar våra arbetsplatser och kontor i boken Sweden through the crisis.