Arbetslivsanknytning har sedan 2011 varit ett prioriterat område för Mittuniversitet. Strävan är att vara erkänt framgångsrika, såväl bland studenter och arbetsgivare som i nationella jämförelser med andra lärosäten. Formerna för samverkan med våra alumner ska vara välutvecklade i syfte att stärka arbetet med regional skolsamverkan och arbetslivsanknytning.

Gruppen Arbetsliv inom Avdelningen för Forsknings- och Utbildningsstöd (FUS) ansvarar för området och det finns mycket stöd, verktyg, universitetsövergripande aktiviteter och annat som du som lärare eller programansvarig/kursansvarig kan nyttja på olika sätt för att stärka arbetslivsanknytningen inom just din kurs eller program. Lär mer om de olika möjligheterna i vänstermenyn och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar. Vi finns presenterade längre ner på sidan. 

Varje år genomförs en studie i samarbete med Universum för att se hur våra studenter ser på Mittuniversitetet jämfört med hur andra studenter ser på sina respektive lärosäten utifrån frågeställningar kring studenternas förberedelse och förväntningar på arbetslivet. Rapporterna finns tillgängliga för den intresserade.  

Har du kontakt med dina alumner?

Vår centrala alumnverksamhet ligger under avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd och är en viktig del i satsningen på studenters arbetslivsanknytning.

Nyttja mentorprogrammet till dina studenter

Vi driver sedan ett antal år ett mycket uppskattat mentorprogram på Mittuniversitetet. Det har figurerat mycket i lokalmedia och lyfts som ett bra sätt för studenter att skapa kontakter i...

Steget till kneget

Steget till kneget är en aktivitet som syftar till att förbereda och stödja studenternas steg ut i arbetslivet. Detta kan genomföras kopplat till en praktik eller VFU-period, eller som fristående...

Campus on Tour

Campus on Tour är ett projekt inom ramen för samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Östersunds Kommun.

Arbetslivskompassen

För visualisering, utveckling och kvalitetssäkring av arbetslivsanknytningen i Mittuniversitetets utbildningsprogram.

Arbetslivskoordinatorer