Fokus på ett entreprenöriellt och innovativt förhållningssätt

Vill du få in mer inslag av entreprenörskap och innovationsutveckling i dina kurser och utbildningsprogram?

Entreprenörskap
Studenter från sjuksköterskeprogrammet under en kreativ övning

Du som programansvarig eller lärare kan få stöd av innovationsrådgivarna på Miun Innovation med att forma och hålla i kursintegrerade utbildningsmoment där fokus ligger på studenternas entreprenöriella och innovativa förmågor och förhållningssätt kopplat till kursinnehåll och lärandemål. Vi jobbar med entreprenörskap ur en bred definition där förmågorna står i centrum, inte företagande, och utmanar studenterna att i olika sammanhang se utvecklingsmöjligheter, vara kreativa, driva förbättringsprocesser och skapa nya värden för andra. 

För att kunna ge ett bra stöd till så många utbildningsprogram som möjligt har vi inom ramen för ett Tillväxtverksfinansierat projekt 2012–2014 i samarbete med fyra pilotprogram, studenter, arbetsgivarrepresentanter och ett antal andra universitet och högskolor tagit fram ett upplägg med tre moduler som syftar till att ge studenterna kunskap, praktiska verktyg och erfarenhet som bidrar till ökad förmåga att i olika sammanhang driva värdeskapande processer. Studenterna arbetar i stor utsträckning upplevelsebaserat med egna idéer eller med skarpa uppdrag från forskningsmiljöerna, regionens näringsliv eller offentlig sektor.

Vill du diskutera hur ditt program eller kurs skulle kunna jobba mer med studenternas entreprenöriella och innovativa förmågor? Kontakta oss gärna. 

Kontakt Sundsvall

Frågor och funderingar? Bolla möjligheter? Kontakta Johan Landström

Kontakt Östersund

Frågor och funderingar? Bolla möjligheter? Kontakta Christoph Ebbert