Stöd till studenters idéutveckling och företagande

Alla studenter vid Mittuniversitetet har möjlighet att få rådgivning i frågor om idéutveckling och företagande hos Miun Innovation. Det är en del av universitetets satsning på arbetslivsanknytning och stöd till studenternas inträde på arbetsmarknaden. Se till att dina studenter drar nytta av Miun Innovation!

Student med innovation, Östersund
Victor Olsson är skidskytt på elitnivå som studerar sportteknologi. Här tillsammans med innovationsrådgivaren Juliana i diskussioner kring hans innovativa moduler till skidskyttegevär.

Miun Innovations verksamhet grundar sig i uppdraget att driva innovationskontor, vilket bland annat inkluderar att stimulera och stödja studenter i att utveckla innovativa tjänster, prylar, processer eller metoder som är sprungna ur kunskap de fått genom utbildningen.

Varje månad anordnas öppna inspirationsaktiviteter för studenter på temat idéutveckling, entreprenörskap och innovation och det brukar vara god uppslutning med 25-50 deltagare varje gång. Några gånger per termin arrangeras också event där studenter löser skarpa affärs- och produktutvecklingsuppdrag som levererats av en forskare, ett företag eller organisation inom offentlig sektor. Allt detta erbjuder universitetet studenten vid sidan av studierna.

Fler än 120 studenter väljer varje år att träffa innovationsrådgivare hos Miun Innovation för att arbeta aktivt med sin idé. Av dessa startar i snitt 13 ett företag för att realisera sin idé på kommersiell väg. Andra väljer att ta idén till verklighet genom ideell verksamhet eller genom att överlåta den till någon annan.

Dina studenter kan ta del av Miun Innovations erbjudande genom att:

  • Delta under under aktiviteter såsom Frukosthäng med Miun Innovation på campus Östersund och Lunchinspiration med Miun Innovation på campus Sundsvall.
  • Boka ett möte med en innovationsrådgivare. Ger stöd i idéutveckling och frågor om företagande av en innovationsrådgivare. Rådgivningen sker individuellt och är kostnadsfri för studenten.  
  • Arbeta skarpt med produkt- och affärsutvecking under Skarpt uppdrag med Miun Innovation. Utvecklar entreprenöriella förmågor och ger "verktyg" för idéutveckling, teamarbete och presentationsteknik.

Läs mer om Miun Innovation och uppdraget att driva innovationskontor