Campus on Tour är ett projekt inom ramen för samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Östersunds Kommun.

Bussen bred.jpg
Bussen vid första turen. Foto: Joakim Samuelsson

Upplägget går ut på att vi samlar ett gäng studenter, hoppar in i en buss och besöker olika intressanta arbetsgivare. I stället för att vi bjuder in olika arbetsgivare till oss som föreläser etc. i våra lokaler så åker vi ut och hälsar på, för att kunna klämma och känna på en potentiell framtida arbetsplats.

Syftet är att studenterna ska få en bättre inblick av olika arbetsgivare i vår kommun, samtidigt som arbetsgivarna får en möjlighet att se och träffa motiverade studenter. I förlängningen är förhoppningen att dessa kontakter kan leda till olika samarbeten eller jobb.

Målet är att köra fyra stycken turer per år. Dessa turer är då antingen branchspecifika eller allmänna.

 

Kontakt

Joakim Samuelsson

Alumnikoordinator|Alumni Coordinator

010-142 82 36