JUMP - Jag Utvecklar Min Potential

JUMP är en aktivitet som syftar till att stödja utbildningars moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller praktik.

MI7A9986.jpg
Titeln JUMP syftar dels till en ambition att främja studenternas ”hopp” in på arbetsmarknaden, men kan också utläsas som en förkortning av ”Jag Utvecklar Min Potential”

Hur går det till?

Genom en workshop-process i tre steg utvecklas studenterna i dialog med respektive program. Detta sker på ett systematiskt sätt genom kompetensinventering, målformulering och reflektion. Resultatet blir stärkt arbetslivsanknytning och ökad anställningsbarhet.

JUMP kan med fördel kopplas till en workshop-serie runt praktisk arbetssökarkunskap som vi kallar ”Steget till kneget”, du kan läsa mer om det här

Workshop innehåll

JUMP 1 

Workshop JUMP 1 hålls i samband med att studenterna får sin första information om den kommande praktikperioden, ofta omkring 6 månader innan praktikperiodens början.

Här får studenterna kompetensinventera sig själva; vi reflekterar över vad de har att bidra med på sin kommande praktikplats men också vilka egenskaper, kunskaper och färdigheter de kan stärka och utveckla under sin praktikperiod.

JUMP 2

JUMP 2 hålls när praktikperioden är nära förestående och påbörjas inom ca en månad. Studenterna vet i de flesta fall på vilket arbetsplats de ska göra sin praktik och har/ska till att påbörja en dialog med sin blivande handledare.

Denna gång får studenterna arbeta med målformulering inför praktiken; vi diskuterar vad som motiverar dem och vad man ska tänka på för att formulera smarta, relevanta mål.

JUMP 3

JUMP 3 hålls när studenterna återsamlas efter praktikperioden.

I denna avslutande workshop får studenterna reflektera över praktikperioden och på vilket sätt de har utvecklats av denna erfarenhet. Vad har hänt med de egenskaper, kunskaper och färdigheter de gick in i praktiken med?

Låter det intressant?

Kontakta Katarina Olsen på Avdelningen för Forsknings- och Utbildningsstöd (FUS)